AYAD ALAHYAN isslkm tamdyazt i” Wis sa ignwan”


Iffgh d ussan ad gguranin warra amzwaru n mass AYAD ALAHYAN mi isti s ism:

wis sa ignwan. Arra ad iga tawckint n tmdyazin imZZiyn ifssusn I tghri.

tZli tmdyazt n mass AYAD ALAHYAN s kkuZt tghawsiwin:

1- tutlayt ns ifssusn, d tguriwin lli d ittagwm gh isaffn n tudrt n kuyass lli nmyar, ar ilmma rZZmnt tiggura nnsnt I usakwz n walli yaqqran bla kra n tmmara.

2- Tagharst ns lli s isnay iwlafn n tmdyazin, issimim tnt i imghri, ismun gisnt gr iwaliwn iwngimn d wid isawaln f tghawsiwin n tilawt islay ufus.

3- Tamawayt n tmdyazin ns lli iSka s yan udm sis Izlin, ar t inn icckcum I usrir n tinayt mqqar t inn bahra ur issaggug f taysi d tmyurt.

4- Amnru amzwaru d umggaru lli f tsutul tmdyazt n AYAD ALAHYAN, ad t igan d twtmt lli d ittaggwan gh izlan ns s mnnaw udmawn, tls mnnawt tmitar d tfras. Azwl lli isti i twckint ar agh yad issurriy s umiy n hmmu unamir d tayri ns i tanirt mklli nit immal waddal n warra.

 Yiwi d mass Oussous f twckint ad yini: “mass 3yyad isti abrid ns gh tmdyazt, ar agh iskar tayyughin n tayri gh tmdwin n tasa, irZ itabutn, ikks i tgurrma n wawal addal, iml agh udm lli gis nenttl, walli ira kuyan gh trgwsa n iD, ar as ittrwal gh tifawt uzal !

 timdyazin n mass oyyad gant taghrrabut lli agh ittasin gh ill n twargiwin tirumansiyin, zmzrnt agh f uluss d waDDangiwn n taDfi d tSDfi n iZula, wid irddln adrar, rZn aghulid n isyafatn !

 timdyazin ns gant inrfl igwmmrn tiguriwin n ku ass s usnSi n usmmaqql d tukDt n umTTay immimn, ar agh iskar gh wawal lli nmyar taslit, issngf tt i tayri, iskr agh gh tiZZa n tudrt ifalan n idd mas ngnnu tiswin ircan ur immDin tayri d tiZilt !”.

 tawckint n mass alhyan gis 16 n tmdyazt ittyaran s uskkil alatin d win tfinagh ifsrn gh 60 n tasna, tffgh d gh ugadir s twisi n tmsmunt n iZuran n Bellfa3.

Mass alhyan iga aslmad n tutlayt tafransist, ighra gh lmastr izwarn n tmazight, art t ittawi gh ufran d tskla d tussnils, iskr mnnawt tzrawin gh isuyas ad yaws gh mnnaw inmuqqar n tzelgha n imaratn “Tirra”.

Ig usktur n udlis ad mkad:

wis sa ignwan

mrad is

ini iyi

tafdayddut

ajj iyi ad am inigh

ajda3 izug

manza km inn

nkkin d kmmin

ini tgit

gh tghazut n wul nnm

mmutgh ad zuggh f ukrum nnm

zrigh nn gigm

wakwak

righ ad am skrgh

is d is ur tssnt

is d ur ta jju

 

stigh awn tamdyazt ad ilan s ism “ini iyi” zgh tawckint ad iZiln afad ad tmDim taZilt n tguri d isyafatn dar amara ngh mass Ayad Alhyan:

 

ini iyi

 

ini iyi

is d is iyi d iqqan

ad nn mDlgh timktit nnm

gh iglagaln n tillas?

 

ini iyi

is d is iyi d iqqan

ad sfrurigh tawlaft nnm

tg ighd, yawi tt waDu

ar ignwan n urwass?

 

ini iyi

is d ad ghmugh tasa

s tguDiwin ar kigh ar tsirksis

tssmghi gh wul tifrZiZin?

 

ini iyi

is d kmmin tqqurt

aylligh tsghrt ilaln

tssnghdt ighulidn

lligh ur trit ad iyi tllilt?

clip_image003